1/500 là gì? Quy hoạch 1/500 là gì? Bản thiết kế thể hiện quy hoạch cụ thể là điều không thể thiếu đối với việc xây dựng một công trình nhà ở, phân lô đất hay những mô hình tương tự. Mỗi bản thiết kế phải dựa trên tỷ lệ 1/500, 1/2000, 1/5000,… Vậy, bạn đã nắm rõ quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì chưa? Điều kiện và quá trình xin quy hoạch chi tiết 1/500 như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp và củng cố lại một số kiến thức về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 là gì?   

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 là gì?  
Quy hoạch chi tiết xây dựng là gì?

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng là gì?

Quy hoạch chi tiết xây dựng được thể hiện trên một bản đồ bao gồm những bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất về hạ tầng kỹ thuật. 

Quy hoạch chi tiết xây dựng còn là việc triển khai cụ thể hoá nội dung quy hoạch, làm cơ sở chỗ những dự án xây dựng, cấp phép xây dựng. Nó thể hiện phần thiết kế mặt bằng  và mặt cắt cho từng công trình, hoặc thể hiện đầy đủ những mẫu đơn nguyên. 

2. Định nghĩa 1/500 là gì?

Khái niệm về quy hoạch tỷ lệ 1/500
Khái niệm về quy hoạch tỷ lệ 1/500

Quy hoạch 1/500 chính là bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Bản đồ này là hình thức triển khai thể hiện một cách cụ thể quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Đây được xem là một cơ sở để tạo nên các dự án xây dựng khác khi đã có đầy đủ giấy tờ cấp phép cũng như những nhà quản lý đầu tư dự án. Bản đồ 1/500 cụ thể hoá chi tiết quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Ngoài ra, bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 còn được hiểu là quy hoạch tổng mặt bằng của các công trình đầu tư xây dựng. Đó là cơ sở để định vị công trình, thiết kế, kỹ thuật và quy trình thực hiện xây dựng. 

Điều kiện để xin duyệt quy hoạch 1/500

1. Điều kiện xin duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500 dựa trên bản quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã xét duyệt
Quy hoạch 1/500 dựa trên bản quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã xét duyệt

Dựa vào tính chất, quy mô của dự án, điều kiện xin duyệt quy hoạch sẽ khác nhau. Bên cạnh đó, không phải dự án đầu tư xây dựng nào cũng cần xin duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. Ví dụ như những công trình đơn lẻ, dự án chung cư quy mô < 2 ha thì không cần được xét duyệt bản quy hoạch 1/500. 

Điều kiện xin duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 như sau:

 • Quy hoạch 1/500 chỉ áp dụng với các dự án có quy mô > 5 ha (nhà ở, chung cơ > 2 ha).
 • Đơn vị phải thực hiện xây dựng bản quy hoạch 1/500 dựa trên bản quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã xét duyệt.

2. Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 gồm những gì?

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 gồm những gì?
Hồ sơ quy hoạch chi tiết gồm những gì?

Các dự án cần xin xét duyệt quy hoạch thì cần lập hồ sơ xin quy hoạch tỷ lệ 1/500. Song, hồ sơ cần phải chuẩn bị bao gồm: 

 • Đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu quy định).
 • Bản sao công chứng quyết định nhiệm vụ quy hoạch 1/500 được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch
 • Bản sao công chứng chứng chỉ nghề của các kỹ sư, kiến trúc sư thực hiện lập bản đồ quy hoạch
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng ghi nhận ý kiến tổng hợp của cộng đồng dân cư xung quanh dự án cần làm bản đồ quy hoạch 
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng ghi nhận ý kiến tổng hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến đồ án quy hoạch.
 • Trường hợp các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch, các đơn vị phê duyệt chi tiết quy hoạch 1/500 cần chuẩn bị thêm: 
 • Bản sao công chứng giấy phép quy hoạch
 • Bản sao công chứng văn bản công nhận đơn vị là chủ đầu tư đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền
 • Bản đĩa CD thuyết minh tổng hợp bao gồm sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán, hình ảnh minh hoạ,…
 • Bản vẽ chi tiết và đầy đủ các hạng mục của dự án theo quy định

3. Quy trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 như thế nào?

Quy trình xin phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 sẽ gồm các bước sau:

 • Tờ trình xin đề nghị thẩm định bản quy hoạch: Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định phê duyệt bản quy hoạch 1/500 đã được thực hiện.
 • Phê duyệt của chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Đây là yếu tố quyết định những dự án đầu tư có được triển khai thực hiện hay không. Bản quy hoạch cần được phê duyệt để khẳng định tiềm năng phát triển của dự án đầu tư.
 • Chuyển tiếp thông tin, tài liệu và văn bản liên quan đến việc quy hoạch dự án cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt: Các văn bản này đều phải có giá trí pháp lý trước khi chuyển đến các cấp có thẩm quyền. 
 • Văn bản công nhận chủ đầu tư xây dựng dự án hoặc chứng nhận đầu tư tư dự án đang còn giá trị hiệu lực và được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Thuyết trình có kèm theo các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ trên khổ giấy A3, phụ lục thống kê, hình ảnh minh hoạ về việc thực hiện quy hoạch 1/500 hoặc 1/2000.
 • Bản đồ thể hiện ranh giới hành chính, phạm vị được phân chia cụ thể, vị trí chuẩn bị xây dựng, lô đất và công trình khi thực hiện bản quy hoạch của dự án.
 • Bản dự thảo về nhiệm vụ cần thực hiện kèm theo quy hoạch khi được các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
 • Sau khi hoàn tất đầy đủ các hồ sơ nêu trên, bản quy hoạch 1/500 của doanh nghiệp sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định phê duyệt. Dựa vào quyết định này, các đơn vị, doanh nghiệp có thể lên kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án.  

4. Cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là những cơ quan nào?

Những cơ quan có thẩm quyền trong xét duyệt quy hoạch xây dựng
Những cơ quan có thẩm quyền trong xét duyệt quy hoạch xây dựng

Tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án, quyết định phê duyệt quy hoạch sẽ được phụ trách bởi các đơn vị khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Nhà Nước: Bộ Xây dựng là đơn vị phụ trách xét phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. 
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của bộ máy cấp tỉnh: UBND cấp tỉnh là đơn vị phụ trách xét phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của các huyện: UBND cấp huyện là đơn vị phụ trách xét phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, các dự án đầu tư xây dựng này cũng cần xin ý kiến đồng ý của UBND cấp tỉnh và sở quy hoạch kiến trúc trước khi thông qua phê duyệt của UBND cấp huyện.

5. Thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 ra sao?

Các giấy tờ, bản vẽ thủ tục trong quy hoạch 1/500 gồm có gì?
Các giấy tờ, bản vẽ thủ tục trong quy hoạch 1/500 gồm có gì?

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 chi tiết bao gồm 4 hồ sơ sau đây:

 • Tờ trình yêu cầu điều chỉnh cục bồ bản quy hoạch theo mẫu đơn được cơ quan lập quy hoạch của thành phố quy định. Mẫu đơn có thể xin ở ngay cơ quan hoặc tải trên internet.
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng ghi nhận ý kiến của cơ quan kiểm tra quy hoạch theo quy định sau khi kiểm tra
 • Bản sao công chứng các quyết định phê chuẩn đồ án quy hoạch cần điều chỉnh này
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng ghi nhận ý kiến tổng hợp của dân cư vùng chung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp khi điều chỉnh quy hoạch. 

Các loại quy hoạch chi tiết xây dựng khác

1. Quy hoạch 1/1000 là gì?

Bản đồ quy hoạch 1/000 là bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cơ điện khu trung tâm xã, quy hoạch giao thông,… theo tỷ lệ 1/1000

2. Quy hoạch 1/2000 là gì?

Bản đồ quy hoạch 1/2000 (minh hoạ)
Bản đồ quy hoạch 1/2000 (minh hoạ)

Bản đồ quy hoạch 1/2000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất, cũng như mạng lưới công trình hạ tầng. Mục đích là cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung đô thị. 

3. Quy hoạch 1/5000 là gì?

Bản đồ quy hoạch 1/5000 (minh hoạ)
Bản đồ quy hoạch 1/5000 (minh hoạ)

Bản đồ quy hoạch 1/5000 là cơ sở để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề di dân, đền bù, giải phóng mặt bằng,…

4. Sự khác nhau giữa quy hoạch chi tiết 1/2000 và  1/500 là gì?

Sự khác nhau giữa quy hoạch chi tiết 1/500 và 1/2000
Sự khác nhau giữa 2 loại quy hoạch

Hiện nay, quy hoạch 1/500quy hoạch chi tiết tiết tỷ lệ 1/2000 là hai bản quy hoạch được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa hai bản quy hoạch xây dựng này. Vì thế, có một số yếu tố để bạn có thể phân biệt hai bản quy hoạch chi tiết này như sau: 

Tiêu chí  Quy hoạch chi tiết 1/2000 Quy hoạch chi tiết 1/500
Khái niệm
 • Giai đoạn 1 
 • Là cơ sở và bước triển khai lập quy hoạch chung trong xây dựng và quản lý đô thị 
 • Giai đoạn 2
 • Là bước triển khai cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
 • Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng
Nơi thực hiện
 • Địa phương nơi có công trình, dự án xây dựng 
 • Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, công ty BĐS
Mục đích lấy ý kiến
 • Mang tính chất định hướng cho cả khu vực lớn, chủ yếu về mạng lưới giao thông và quy hoạch sử dụng đất. 
 • Việc đóng góp ý kiến được thực hiện để báo cáo cho chính quyền các cấp, đơn vị chức năng hoặc cơ quan quản lý việc xây dựng bản quy hoạch.
 • Mục đích hướng đến một số vấn đề cụ thể và thực tế của dự án. 
 • Chủ đầu tư thực hiện lấy ý kiến đóng góp trước khi triển khai thực hiện dự án.
 • Điều này nhằm để các nhà đầu tư và khách hàng có thể hình dung một cách rõ ràng, cụ thể nhất chi tiết quy hoạch. 
Nội dung
 • Lập bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, mặt bằng sử dụng đất, quy hoach giao thông, sơ đồ tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện
 • Chi tiết hoá từng công trình: sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, dân số, tổ chức không gian công trình, thiết kế kiến trúc từng lô đất, đánh giá môi trường,…
Đồ án quy hoạch
 • Đồ án quy hoạch chi tiết
 • Đồ án quy hoạch xây dựng
Ý nghĩa
 • Quản lý đô thị 
 • Xác định mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch và các yếu tố bên ngoài quy hoạch

Trên đây là những thông tin chi tiết về quy hoạch 1/500 và các hồ sơ, thủ tục xin xét duyệt quy hoạch liên quan. HUNGVOLAND hy vọng đã cung cấp và củng cố những kiến thức hữu ích về vấn đề quy hoạch xây dựng đến quý độc giả. 

>>> XEM THÊM: Lộ giới là gì? Cách xác định lộ giới đường mới nhất 2021

2 thoughts on “Quy hoạch 1/500 là gì? Hồ sơ và thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết?

 1. Pingback: ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 QUY HOẠCH MỚI NHẤT T10/2021| Hưng Võ Land

 2. Pingback: Danh Sách Văn Phòng Công Chứng Các Quận Huyện TPHCM | Hưng Võ Land

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *