Danh sách Dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng năm 2022:

1) CẢNG BIỂN SÓC TRĂNG ( KHU BẾN TRẦN ĐỀ )

– Tên dự án: Cảng biển Sóc Trăng ( Khu bến Trần Đề )

– Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng cảng biển, khu bến cầu cảng và hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics phục vụ cảng biển

– Diện tích: 4.550 ha ( Đất bãi bồi, đất rừng phòng hộ )

– Vị trí dự án: Huyện Trần Đề  – thị xã Vĩnh Châu

2) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG HẬU

– Tên dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

– Diện tích: 286 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

3) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THANH

– Tên dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thanh

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

– Diện tích: 217 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

4) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI NGÃI

– Tên dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

– Diện tích: 200 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: xã Long Đức, huyện Long Phú

5) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 1

– Tên dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Long Đức 1

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

– Diện tích: 75 ha ( Đất trồng lúa, đất trồng cây ăn trái…)

– Vị trí dự án: xã Long Đức, huyện Long Phú

6) CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN LỊCH HỘI THƯỢNG

– Tên dự án: Cụm công nghiệp thị trấn Lịch Hội Thượng

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

– Diện tích: 30 ha ( Đất dân : Đất trồng lúa )

– Vị trí dự án: ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng ( Cặp đường tỉnh 933C )

7) KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP AN LẠC THÔN 2

– Tên dự án: Kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

– Diện tích: 42,6 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

8) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH CHÂU

– Tên dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Vĩnh Châu

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

– Diện tích: 50 ha ( Đất dân: đất nuôi tôm, đất ở, đất khác… )

– Vị trí dự án: phường 1, thị xã Vĩnh Châu

9) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP NGÃ NĂM

– Tên dự án: Cụm công nghiệp Ngã Năm

– Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

– Diện tích: 44,88 ha Đất đã giải phóng mặt bằng (15,34) và đất chưa giải phóng mặt bằng (32,18 ha)

– Vị trí dự án: phường 1, thị xã Ngã Năm

10) ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP AN LẠC THÔN 1

– Tên dự án: Kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1

– Mục tiêu dự án: Đầu kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

– Diện tích: 32,1 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

11) SÂN GOLF

– Tên dự án: Sân Golf

– Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng sân golf địa hình đất bãi bồi bán ngập và các dịch vụ phụ trợ cho sân golf

– Diện tích: 79 ha ( Đất nhà nước quản lý )

– Vị trí dự án: xã Song Phụng, huyện Long Phú

12) KHU LÂM VIÊN, VUI CHƠI GIẢI TRÍ, THAM QUAN DU LỊCH

– Tên dự án: Khu Lâm Viên, khu vui chơi giải trí, tham quan du lịch

– Mục tiêu dự án: phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, tổ chức lễ hội, nơi tham quan học tập nghiên cứu về động thực vật đặc trưng cho vùng sông nước

– Diện tích: 22,57 ha ( Đất nhà nước quản lý: đất nông nghiệp )

– Vị trí dự án: khóm 6, phường 9, Tp Sóc Trăng

13) KHU CHỢ VÀ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

– Tên dự án: Khu chợ và nhà ở thương mại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên

– Mục tiêu dự án: Đầu tư chợ kết hợp nhà ở thương mại với hạ tầng hoàn chính hiện đại

– Diện tích:5,05 ha (Đất nhà nước quản lý )

– Vị trí dự án: ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên

14) KHU THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

– Tên dự án: Khu thương mại, dịch vụ

– Mục tiêu dự án: Đầu tư, phát triển khu thương mại, dịch vụ

– Diện tích: 1,05 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng đất thương mại dịch vụ )

– Vị trí dự án: Số 37 đường Hùng Vương, khóm 6, phường 6, Thành phố Sóc Trăng

15) KHU NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

– Tên dự án: Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái

– Mục tiêu dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, là nơi tham quan học tập nghiên cứu mô hình nông thôn công nghệ cao

– Diện tích: 662,88 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng đất lâm nghiệp )

– Vị trí dự án: phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm

16) KHU NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

– Tên dự án: Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái

– Mục tiêu dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, là nơi tham quan học tập nghiên cứu mô hình nông thôn công nghệ cao

– Diện tích: 314,25 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng đất lâm nghiệp )

– Vị trí dự án: phân trường Mỹ Phước, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

17) SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI

– Tên dự án: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời

– Mục tiêu dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, là nơi tham quan học tập nghiên cứu mô hình nông thôn công nghệ cao, kết hợp sản xuất năng lượng mặt trời

– Diện tích: 18,75 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng đất lâm nghiệp )

– Vị trí dự án: Nông trại 1/5, Tân Phước A1, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

18) KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

– Tên dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao

– Mục tiêu dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn.

– Diện tích: 18 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng đất lâm nghiệp )

– Vị trí dự án: xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

19) KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

– Tên dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao

– Mục tiêu dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, là nơi tham quan học tập nghiên cứu mô hình nông nghiệp công nghệ cao

– Diện tích: 9,85 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng: Đất ở và đất trồng cây lâu năm )

– Vị trí dự án: đường Kênh Thị Đội, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng

20) TRƯỜNG ĐẠI HỌC

– Tên dự án: Trường đại học

– Mục tiêu dự án: Xây dựng trường Đại học, trường học nhiều cấp học

– Diện tích: 26,1 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng: đất giáo dục )

– Vị trí dự án: Quốc lộ 60, phường 5, Thành phố Sóc Trăng

21) NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC MẶT

– Tên dự án: Nhà máy xử lý nước mặt

– Mục tiêu dự án: cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho cụm công nghiệp, khu nhà ở công nhân và vùng lân cận

– Diện tích: 9,5 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: ấp Xây Đá b, xã Hồ Đắc Kiện

22) BỆNH VIỆN ĐA KHOA

– Tên dự án: Bệnh viện đa khoa

– Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

– Diện tích: 4,13 ha ( Đất nhà nước quản lý, hiện trạng: đất y tế )

– Vị trí dự án: phường 5, Thành phố Sóc Trăng

23) BỆNH VIỆN ĐA KHOA

– Tên dự án: Bệnh viện đa khoa

– Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

– Diện tích: 1,84 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: xã Song Phụng, huyện Long Phú

24) KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG HẬU

– Tên dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

– Mục tiêu dự án: Phát triển khu đô thị theo hành lang kinh tế trục Quốc lộ Nam Sông Hậu phục vụ nhu cầu nhà ở, các dịch vụ thiết yếu cho người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển

– Diện tích: 45,92 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

25) KHU ĐÔ THỊ MỚI – KHU SỐ 2 THỊ TRẤN MỸ MỚI THUỘC HUYỆN MỸ XUYÊN

– Tên dự án: Khu đô thị mới – Khu số 2 thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên

– Mục tiêu dự án: Phát triển nhà ở thương mại, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm xã Hòa Tú 1, từng bước hình thành đô thị mới trung tâm hành chính huyện Mỹ Xuyên

– Diện tích: 37 ha ( Đất dân, hiện trạng: đất nuôi trồng thủy sản

– Vị trí dự án: thị trấn huyện Mỹ Xuyên ( ấp Hòa Phuông – Hòa Trung, xã Hòa Tú )

26) KHU ĐÔ THỊ MỚI – KHU SỐ 1 THỊ TRẤN MỸ MỚI THUỘC HUYỆN MỸ XUYÊN

– Tên dự án: Khu đô thị mới – Khu số 1 thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên

– Mục tiêu dự án: Phát triển nhà ở thương mại, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm xã Hòa Tú 1, từng bước hình thành đô thị mới trung tâm hành chính huyện Mỹ Xuyên

– Diện tích: 29 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: thị trấn huyện Mỹ Xuyên ( ấp Hòa Phuông – Hòa Trung, xã Hòa Tú )

27) KHU ĐÔ THỊ MỚI TRẦN ĐỀ – KHU 2

– Tên dự án: Khu đô thị mới Trần Đề – Khu 2

– Mục tiêu dự án: Đầu tư phát triển khu đô thị đáp ứng mục tiêu đô thị hóa, phục vụ nhu cầu nhà ở, dịch vụ thiết yếu cho người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển Trần Đề

– Diện tích:  22,5 ha  ( Đất dân )

– Vị trí dự án: ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề ( khu vực đường D4 )

28) KHU ĐÔ THỊ MỚI TRẦN ĐỀ – KHU 1

– Tên dự án: Khu đô thị mới Trần Đề – Khu 1

– Mục tiêu dự án: Đầu tư phát triển khu đô thị đáp ứng mục tiêu đô thị hóa, phục vụ nhu cầu nhà ở, dịch vụ thiết yếu cho người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển Trần Đề

– Diện tích: 20 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề ( khu vực đường D4 )

29) KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI NGÃI

– Tên dự án: Khu đô thị mới Đại Ngãi, thị trấn Đại Ngãi

– Mục tiêu dự án: Phát triển khu đô thị có thể kết nối nhanh chóng tới trung tâm thành phố Sóc Trăng, thông qua các tuyến đường Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quốc lộ 60 phục vụ nhu cầu nhà ở, dịch vụ thiết yếu cho người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển

– Diện tích: 28,67 ha ( Đất dân )

– Vị trí dự án: thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

30) KHU ĐÔ THỊ MỚI THỊ TRẤN LONG PHÚ

– Tên dự án: Khu đô thị mới thị trấn Long Phú

– Mục tiêu dự án: Phát triển nhà ở thương mại, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thị trấn Long Phú

– Diện tích: 17,3 ha ( Đất nhà nước quản lý )

– Vị trí dự án: thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

31) LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

STT

Tên dự án Mục tiêu Vị trí Quy mô

1

Điện gió ngoài khơi Cù Lao Dung Phát triển năng lượng sạch Khu vực biển huyện Cù Lao Dung

500MW

2 Điện gió ngoài khơi xã Vĩnh Tân Phát triển năng lượng sạch Khu vực biển xã Vĩnh Tân, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

200MW

3

Điện gió ngoài khơi Vĩnh Hải Phát triển năng lượng sạch Khu vực biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

800MW

4

Điện gió ngoài khơi Vĩnh Châu 1 Phát triển năng lượng sạch

Khu vực biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

2600MW

5 Điện gió ngoài khơi Vĩnh Châu 2 Phát triển năng lượng sạch Khu vực biển xã Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

1000MW

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *