Quy hoạch 1/500 là gì? Hồ sơ và thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết?

Quy hoạch 1/500 dựa trên bản quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã xét duyệt

1/500 là gì? Quy hoạch 1/500 là gì? Bản thiết kế thể hiện quy hoạch cụ thể là điều không thể thiếu đối với việc xây dựng một công trình nhà ở, phân lô đất hay những mô hình tương tự. Mỗi bản thiết kế phải dựa trên tỷ lệ 1/500, 1/2000, 1/5000,… Vậy, bạn …

cúng động thổ